close

Pitong simpleng hakbang upang maprotektahan ang sarili at ang iba laban sa COVID-19

Ang coronavirus disease (COVID-19) ay isang nakahahawang sakit na dulot ng bagong coronavirus. Kar...